Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ajankohtaista:


Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten ja palveluohjaajien koulutuspäivät
2.-3.2.2017, Helsinki
Ilmoittautumista jatkettu 11.1 asti

Hygieniahoitajien neuvotteluiltapäivä 13.3.2017, Tampere
Ohjelma

Ilmoittautuminen Hygieniahoitajien neuvotteluiltapäivään 13.3.2017


43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät
14.-15.3.2017, Tampere-talo
Ohjelma

Osallistujien infokirje

Ilmoittautuminen Valtakunnallisille Sairaalahygieniapäiville 14. - 15.3.2017

Ilmoittautuminen 43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät - NÄYTTELY

Näytteilleasettajien infokirje


Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä sairaala- ja laitoshygieniaa ja kiinnittää erityistä huomiota sairaala- ja laitosinfektioiden torjumiseen.


THL:n ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan


Paavo Mäkelä -palkinto 2017

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen myöntämä Paavo Mäkelä – palkinto nostaa esiin hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatyön merkityksen potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun. Palkinnon saajan valitsee Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus. Palkintosumma 500,00€ jaetaan saajien kesken ja se luovutetaan maaliskuussa 2017 järjestettävillä Valtakunnallisilla Sairaalahygieniapäivillä.

Paavo Mäkelä (1928 - 2011) oli Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen perustajajäsen, ensimmäinen puheenjohtaja ja HYKS:n sairaalahygieenikko, joka vaikutti merkittävästi sairaalahygieniatoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Suomessa.

 


Palkintoa voi hakea terveydenhuollon organisaatio, toimintayksikkö, työryhmä tai yksittäinen henkilö, jonka hankkeen, projektin tai kehittämistehtävän tuloksena hoitoon liittyvät infektiot ovat vähentyneet tai hygieniakäytännöt ovat kehittyneet, kuten:

-          Hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisytoimien toteutuminen

-          Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan toimintaedellytyksien kehittäminen

-          Henkilökunnan sitoutuminen tartuntojen tai infektiontorjuntaan on parantunut

-          Käsihygienia on parantunut

-          Hoitoympäristön siivouskäytännöt ja puhtaus ovat parantuneet

Valinnassa kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava hakija(t) yhteystietoineen, organisaatio sekä keskeiset kehittämisalueet, tavoitteet ja tulokset. Hakemus lähetetään: sihteeri Heli Lankinen, Vesipolku 1, 45360 Valkeala tai sähköisesti heli.m.lankinen@gmail.com. Hakuaika on 25.11.2016 - 31.1.2017.


Lausunto lääkärin takkien hihoista potilastyössä


 Olli Meurmanin artikkelisarja Henkilöitä bakteerinimien takana.


Paavo Mäkelä 2016-palkinto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikölle

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry on myöntänyt tämän vuoden Paavo Mäkelä –palkinnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Infektioyksikölle, jossa MRSA-torjunnan vetäjinä ovat toimineet osastonylilääkäri dosentti Jaana Syrjänen ja erikoislääkäri LT Janne Laine. Palkinto luovutettiin valtakunnallisilla Sairaalahygieniapäivillä 16.3.2016 Vantaan Sokos Hotelli Flamingossa.

Pirkanmaan infektioyksikön strategiana ovat olleet eri toimijoiden yhteistyö koko henkilökunta ja sairaalan johto mukaan lukien, sekä sairaalahoitoon tulevien potilaiden MRSA-seulonnat, MRSA-kevennyshoidot sekä kosketustartuntavarotoimien tehostaminen potilashoidossa.

Tehostetut toimet ovat tuottaneet tulosta. Uusien MRSA-tapausten määrä on laskenut alle puoleen vuoden 2011 huipputasosta. Aiemmin epidemian aiheuttaneen kannan löydökset ovat vähentyneet vielä kokonaislukuja nopeammin. Hoitoon liittyneiden MRSA-tartuntojen määrä on vähentynyt 70 prosenttia vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2015 Pirkanmaalla todettiin kolme veriviljelypositiivista MRSA-infektiota, kun vuonna 2011 niitä todettiin 24. MRSA:n osuus S. aureus -veriviljely-löydöksistä painui vuonna 2015 alle kahden prosentin, kun se huippuvuonna oli yli 14 prosenttia. Sekä veriviljelypositiivisten MRSA-infektioiden ilmaantuvuus että MRSA:n osuus S. aureus -veriviljelylöydöksistä oli vuonna 2015 Pirkanmaalla jo alhaisempi kuin muualla Suomessa.

Paavo Mäkelä –palkinto on tunnustus infektioiden torjuntatyöstä, jonka merkitys näkyy potilasturvallisuudessa ja hoidon laadussa. Palkinto myönnetään nyt neljättä kertaa.

Vuonna 2011 edesmennyt Paavo Mäkelä, jonka mukaan palkinto on nimetty, oli lastenlääkäri, HYKSin sairaalahygieenikko vuosina 1972-1992 ja Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1975-81.


Vuoden 2016 jäsenmaksun suuruus vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2016, ja jäsenmaksut laskutetaan tämän jälkeen. Muistathan täyttää eroilmoituksen pikaisesti, mikäli et halua jäsenyytesi jatkuvan tänä vuonna.


Käsihuuhteiden käyttö kaikkialla terveydenhuollossa on potilasturvallisuuden perusta

Käsien desinfektion tarkoitus on ehkäistä mikrobien tarttuminen potilaasta toiseen ja tämä on osa potilasturvallisuutta. Riski tähän tartuntaan on kaikilla potilaita hoitavilla osastoilla, ei pelkästään infektio-osastoilla.

Ruotsinkielisen Ylen verkkosivuilla otsikoitiin mikrobiologian emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salosen haastatteluun perustuva kirjoitus talojen sisäilmaongelmista seuraavasti: Talojen home- ja sisäilmaongelmat voidaan ehkäistä huonommalla siivoamisella. ”Huonompi siivoaminen” tarkoittaa tässä sitä, että siivoamisessa ei pitäisi käyttää desinfektioaineita. Samassa yhteydessä Salkinoja-Salonen ottaa esiin ihmiselle elintärkeän normaalin mikrobiston ja sen kuinka tuon mikrobiston tuhoaminen aiheuttaa ongelmia. Helsingin Sanomat on jatkanut tätä uutista ja siinä kerrotaan, että jos bakteerit hävitetään, immuunijärjestelmän kypsyminen häiriintyy. Salkinoja-Salosen mukaan antibakteeristen aineiden käyttö on lopetettava.

Lue tästä Ylilääkäri Risto Vuennon kannanotto tähän uutisointiin.


Vuoden välinehuoltoteko 2016

Vuoden välinehuoltotekoa etsitään - haastamme työyksikkösi mukaan!

Vuoden välinehuoltotekona  voidaan palkita teko tai kehittämishanke, joka on kehittänyt välinehuollon prosesseja ja niiden tuottavuutta ja laatua sekä edistänyt potilasturvallisuutta ja infektioiden torjuntatyötä. Ohjeet.


LIITY JÄSENEKSI!

Sähköisellä liittymislomakkeella tietosi siirtyvät suoraan rekisteriin. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset hallituskokouksissaan. Hallitus kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Henkilöjäsenmaksu on 25 €/v ja sisältää mm. lehden vuosikerran.

Kannatusjäsenmaksu (yritys, laitos, yms.) on 250 €/v  joka sisältää lehden vuosikerran ja jäsenkirjeen, jossa kerrotaan vuosittaisten koulutuspäivien näyttelytiedoista.


PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI!

Muistathan päivittää jäsentietosi.

Uuden verkkopalvelun avulla hallinnoit omia jäsentietojasi. Voit tehdä muutoksia henkilötietoihisi, salasanan vaihto ja eroilmoitus tehdään täällä. Pelkän lehden vuosikertatilaajat  tekevät lehtitilausmuutokset verkkopalvelussa. Näet myös omat maksuyhteenvedot täällä.


B. Braunin koulutusapuraha välinehuollon ammattilaisille. Lisätiedot


42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät pidettiin 16.–17. 3. 2016 Vantaalla Break Sokos Hotel Flamingossa.

 
Keskustele sairaalahygieniaan ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista Facebookissa!